Imák (Szent Ágnes, Páli Szent Vince, Thomas Merton, Teréz anya, Avilai Szent Teréz)

Áldalak téged, dicsőséges Atya, aki nekem rettenthetetlen szívet adsz, hogy Hozzád menjek még a lángokon át is! Íme, amit hittem, azt most látom! Amiben reméltem, azt most birtoklom! Amit óhajtottam, azt most magamhoz ölelhetem! Ajkam és szívem téged vall meg, lényem legmélyéből Feléd törekszem. Megyek, igen, megyek Hozzád, egyedül igaz Isten, aki a Te Fiaddal, a mi Urunk Jézus Krisztussal és Szentlelkeddel élsz és uralkodsz mindörökkön örökké! Ámen. (Szent Ágnes)

 

„Atyám! Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!”

 

Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni, akik a csapásoktól sújtva – mint vakok – kénytelenek tovább botorkálni! Uram, segítsd őket, hogy ki tudjanak egyenesedni, állj mellettük, mint legközelebbi barát, aki tud velük hallgatni, vigasztalni és keresztet viselni, hogy újból fényt lássanak, a Te fényedet!(Páli Szent Vince)

 

Vedd életemet a kezedbe és tedd vele, ami neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amelyeket beleszőttél az életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd felgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobogjon, csak azért éljek! És töltsd be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethesselek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, vagy az erény szentségéért, hanem egyedül teérted, Istenem! (Thomas Merton)

 

Uram, beszélj velem a csendes éjszakákon, mikor szám nem szól, csak szívem kiált. Kérlek, tekints rám, hogy letegyem, s elhagyjam a kesergés szavát. Hozzád jövök, hogy beszéljen a csend, legyen építő, s Nálad megnyugvó az élet, hadd tudjalak mindig felkeresni Téged.

Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen el?
Uram, neked adom ma a kezemet.

Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük?
Uram, neked adom ma a lábamat.

Uram, akarod a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.

Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet.
(Boldog Teréz anya)

 

Uram, bennem annál jobban növekszik a vágy, hogy bárcsak tehetnék valamit egyik-másik lélek javára. Igen sokszor úgy érzem magam, mint aki nagy kincset őriz, s szeretne abból mindenkinek juttatni. Uram, könyörgök, ejtsd valamiképpen módját, hogy én is tehessek valamit! Legalább néhány lelket tudjak megnyerni számodra! Ha már egyéb nem telik is tőlem, legalább imádságommal legyek képes valamit elérni. (Avilai Szent Teréz)

 

“Istenem! Szeretnék minden gondolatommal, érzésemmel, teljes figyelmemmel, mindazzal, aki vagyok, és amivel rendelkezem, egészen a Te jelenlétedbe helyezkedni. Uram! Eljöttem, hogy Veled nézzek vissza a mai napomra, mint egy filmre. Azokra a belső megmozdulásokra figyelve, amelyekben szóltál hozzám. Kérlek, mutasd meg azokat a pillanatokat, amikor elfordultam Tőled. Szeretnék bocsánatot kérni. És kérlek, mutasd meg azokat az ajándékokat, amelyeket kaptam és elfogadtam Tőled, hogy hálát adhassak!”


Vélemény, hozzászólás?