Ima

Add könyörületes Istenem, hogy a Neked tetsző dolgok után vágyódjam lángolón, azokat kutassam, igazán megértsem és tökéletesen teljesítsem neved dicséretére és dicsőségére. Rendezd el Istenem életemet és tedd, hogy tudjam, mit kívánsz tőlem és megtegyem, amit kívánsz, és úgy tegyem meg, ahogyan kell, és amint lelkemnek javára válik.
Add Uram, Istenem, hogy erőm se a jóban, se a rosszban ne fogyatkozzon meg: a jó ne tegyen kevéllyé, a rossz dolgok ne ernyesszenek el. Ne örüljek semminek, csak annak, ami Hozzád vezet, ne fájjon semmi, csak az, ami eltávolít Tőled. Ne féljek más rosszallásától, csak a Tiédtől. Értéktelenedjen el előttem, Uram, mindaz, ami múlandó és legyen előttem kedves mindaz, ami örök. Ne örüljek annak az örömnek, amely Nélküled való.
Add meg, Istenem, hogy szívemet Feléd irányítsam és fogyatkozásaimat a javulás szándékával szüntelenül fájlaljam. Tedd Uram, Istenem, hogy engedelmes legyek – ellentmondás nélkül, tiszta – romlottság nélkül, alázatos – képmutatás nélkül, vidám – könnyelműség nélkül, éretten komoly – nehézkesség nélkül, tevékeny – felületesség nélkül, Téged félő – kétségbeesés nélkül, igazmondó – kétszínűség nélkül, tedd, hogy a jót cselekedjem – fellengzés nélkül.
Ajándékozz meg Uram, Istenem, értelemmel, amely Téged ismer meg, bölcsességgel, amely Téged talál meg, életmóddal, amely a Te tetszésedet nyeri el, állhatatossággal, amely bizalommal vár Rád és bizalommal, amely majd Téged ölel át véglegesen.
Kérlek, add Uram, hogy földi halálom után Veled élhessek az örökkévalóságban.

A hozzászólások le vannak tiltva.